Strona 1 z 1

Wierzyciel hipoteczny może domagać się zaspokojenia swojej

PostWysłany: Pią Wrz 05, 2014 1:13 pm
przez Grodzki
Teza : Wierzyciel hipoteczny może domagać się zaspokojenia swojej wierzytelności od każdoczesnego właściciela nieruchomości, który nabywając nieruchomość obciążoną hipoteką staje się równocześnie dłużnikiem hipotecznym, chociaż właściciel ten nie był stroną umowy, z której wynika zabezpieczona wierzytelność.
Pytanie : Czy w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, nabywając przedmiotową działkę, można uniknąć nabycia obciążeń hipotecznych ?
Stan faktyczny i prawny : W 1989 roku zapadło postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po pradziadku, toczy się postępowanie o zmianę, w roku 1972 na nieruchomość po pradziadku wydano sfałszowaną mapę ewidencji gruntów i w 1973 roku na jej podstawie 9 aktów własności ziemi, 9 działek zmieniało właściciela, na części z nich ustanowiono hipoteki.