Strona 1 z 1

Jak w sprawie o dział spadku po pradziadku uniknąć

PostWysłany: Pią Wrz 05, 2014 1:15 pm
przez Grodzki
Jak w sprawie o dział spadku po pradziadku uniknąć przyznania przez Sąd zahipotekowanych działek?
Czy w toku postępowania można zgłosić zarzut bezwzględnej nieważności decyzji administracyjnej i wynikającej z tego czynności prawnej nabycia własności ?
Stan faktyczny jest taki, że w 1973 roku 9 osobom /Osobami tymi było 4 wnuczków i ich zstępni albo krewni spośród 31 wnuczków po pradziadku/ wydano drogą administracyjną akty własności ziemi na działki wchodzące w skład masy spadkowej po pradziadku. Te akty własności ziemi opierają się o sfałszowaną mapę ewidencji gruntów, na której w tabelce umieszczono sfałszowane imię mojego ojca spadkodawcy i nie uwłaszczono go pomimo, że posiadał sądowe stwierdzenie nabycia spadku po dziadku. Ja też posiadam stwierdzenie nabycia spadku po ojcu, jednakże nie ma stwierdzenia nabycia spadku po pradziadku ze względu na trudności ustalenia dużego kręgu spadkobierców.
Część działek zmieniła właściciela i została obciążona hipotekami